Visionen

Vi tror att Gud älskade världen så mycket, att han gav den sin ende son Jesus Kristus. Den som tror på honom ska inte gå förlorad, utan ha evigt liv. 

Detta budskap vill vi sprida i Vagnhärad, Trosa, Västerljung till onådda folkgrupper över världen. Vår önskan är att Församlingen Betel ska ta initiativ för enhet bland Guds folk i vår bygd och vara till välsignelse för människor i vår omgivning.

Guds kärlek vill vi förmedla genom gudstjänster, undervisning, barn- och ungdomsarbete, bön- och omsorgstjänst samt evangelisation och mission.