Bön

Vi tror att bön har kraft att förändra och förvandla och vi vill vara den del av ett bedjande folk som kan öppna upp för att Guds vilja ska ske.

Om du har ett böneämne som du vill att vi ska hjälpa dig med, kom förbi, eller skicka ett mejl med ditt böneämne till: info@betelvhd.se

Vi samlas ofta på tisdagförmiddagar för bön (se kalender) samt även i mindre grupper, s k cellgrupper där bön är en naturlig del. Vill du bli del av en sådan grupp, kontakta oss!

Välkommen du också!