Om oss

Församlingen Betel är en liten pingstkyrka som har funnits på orten ända sedan 1934 (hette då Filadelfia). Vi firar gudstjänst tillsammans varje söndag och samlas även till bönesamlingar och i hemmen.

Vår kyrka är öppen för alla, du kan komma in och besöka en gudstjänst när du vill utan att anmäla det i förväg!

Vår kyrka är kanske relativt liten till formatet, men den Gud vi tror på är desto större! Därför tror vi att vi kan få vara med och påverka vårt samhälle med Guds hjälp. Du kan läsa mer om det under Visionen.

Hela vår verksamhet baseras på frivilliga gåvor. Pengar vi samlar in går till praktiska saker som uppvärmning av lokaler, löner till anställda, underhåll av fastigheten, men också till att hjälpa nödställda i andra länder.

Vårt pastorspar heter Dannie & Miriam Tinglöf och nås via mejl: info@betelvhd.se

Välkommen med dina tankar och frågor!